P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 104

© 2013 Didaktik s. r. o.
102
9. LOGICKÉ OBVODY
9.1. Obvod logické konjunkce
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vodičů
1 modul objímka E10
2 moduly vypínače
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Logické obvody spojují vstupní bivalentní veličiny s bivalentními výstupními veličinami. V tomto
pokusu jsou vstupními veličinami dva vypínače A a B. Tyto spínače mohou mít dva stavy :
1. Vypínač zapnutý, hodnota HlGH
2. Vypínač vypnutý, hodnota LOW
Výstupní veličinu C znázorňuje svícení (HIGH) nebo nesvícení (LOW) žárovky C.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Nejdříve jsou oba vypínače vypnuty. Použijeme zdroj
stejnosměrného napětí 10 V. Žárovka nyní nesvítí.
Pokus :
Zapněte vždy jeden vypínač a sledujte žárovku. Nesvítí, protože obvod je rozpojen. Pak
zapněte oba vypínače. Žárovka svítí. Výsledky zapisujte do tabulky. Symbol H je pro HlGH a L je
pro LOW.
A
H
H
L
L
B
H
L
H
L
C
……
…….
…….
…….
Závěr :
Výstupní veličina má v obvodu logické konjunkce hodnotu HlGH jen tehdy, jestliže obě
vstupní veličiny mají hodnotu HIGH.
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113
Powered by FlippingBook