P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 105

© 2013 Didaktik s. r. o.
103
9.2. Obvod logické disjunkce
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modu/objímka E10
2 moduly vypínačů
1 žárovka E10,10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Logické obvody spojují vstupní bivalentní veličiny s bivalentními výstupními veličinami. Vstupní
veličiny v tomto pokusu jsou vypínače A a B, které mohou mít dva různé stavy.
1. Spínač zapnutý, odpovídá stavu HlGH
2. Spínač vypnutý, odpovídá stavu LOW
Výstupní veličina C je představována svítící (HIGH) nebo nesvítící (LOW) žárovkou C.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Nejdříve jsou vypínače vypnuté. Použijte zdroj
stejnosměrného napětí 10V. Žárovka ještě nesvítí.
Pokus :
Zapněte vždy jen jeden vypínač a sledujte žárovku. Jakmile je vypínač zapnutý, žárovka
se rozsvítí. Jestliže oba vypínače zapneme současně, žárovka svítí také. Výsledky zapište do
tabulky. H znamená HlGH a L znamená LOW.
A
H
H
L
L
B
H
L
H
L
C
……
…….
…….
…….
Závěr :
Výstupní veličina obvodu logické disjunkce je ve stavu HlGH, jestliže alespoň jedna ze tří
vstupních veličin je HlGH.
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113
Powered by FlippingBook