P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 106

© 2013 Didaktik s. r. o.
104
9.3. Obvod logické negace
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul vypínač
1 modul odpor 100Ω
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Logické obvody spojuji vstupní bivalentní veličiny s bivalentními výstupními veličinami. Vstupní
veličinou v tomto pokusu je vypínač A, který může mít dva různé stavy.
1. Vypínač zapnutý, odpovídá stavu HlGH
2. Vypínač vypnutý, odpovídá stavu LOW
Vstupní veličina je představována svícením (HIGH) nebo nesvícením (LOW) žárovky.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Vypínač je paralelně spojen se žárovkou a nejdříve je
vypnutý. Odpor 100Ω je sériově připojen k paralelnímu spojení vypínače a žárovky. Použijeme
zdroj stejnosměrného napětí 10 V. Žárovka svítí.
Pokus :
Vypínač je vypnutý a sledujeme žárovku. Žárovka nesvítí, protože vypnutý vypínač
způsobuje spojení na krátko. Vypínač znovu zapneme. Žárovka svítí. Zapište výsledky do tabulky.
H znamená HlGH a L znamená LOW.
A
H
L
C
……
…….
Závěr :
Výstupní veličina je v obvodu logické negace ve stavu HlGH tehdy, jestliže vstupní veličina
je ve stavu LOW.
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113
Powered by FlippingBook