P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 107

© 2013 Didaktik s. r. o.
105
9.4. Obvod logické konjunkce
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul dioda LED červená
1 modul odpor 1 kΩ
1 měřící přístroj
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
Logické obvody spojují binární stavy na vstupu s binárními stavy na výstupu. Tyto binární stavy
jsou HIGH (napětí 8 – 10 V, označováno H) a LOW (napětí 0 - 2 V, označení L).
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Vstupy A a B jsou uvedeny do stavu HlGH připojením
ke kladnému vedení nebo LOW připojením k zápornému vedení. Použijeme voltmetr s měřícím
rozsahem 10 V=, který měří podmínku na výstupu C. Obě vstupní veličiny musí být vždy ve stavu
HIGH nebo LOW, což znamená, že spojovací vedení musí být vždy zapojeno.
Pokus : Všechny čtyři kombinace stavů vstupních veličin se vyzkouší jedna po druhá. Výsledky
zapište do tabulky. H je pro HlGH a L je pro LOW.
A
H
H
L
L
B
H
L
H
L
C
……
…….
…….
…….
Závěr :
Výstupní veličina v obvodu logické konjunkce je ve stavu HlGH jen tehdy, jestliže A i B
jsou ve stavu HlGH.
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113
Powered by FlippingBook