P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 110

© 2013 Didaktik s. r. o.
108
9.7. Logický obvod negované konjunkce
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul dioda LED
1 modul odpor 500 kΩ
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
1 měřící přístroj
Obvod negované konjunkce je kombinací obvodu logické konjunkce a obvodu logické negace.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Vstupy A a B jsou umístěny blízko HlGH připojením ke
kladnému vedení nebo poblíž LOW připojením k zápornému vedení, k nímž se vztahují všechna
napětí. Voltmetrem se měří stav na výstupu C. Oba vstupy musí být vždy HlGH nebo LOW, což
znamená, že spojovací vedení musí být vždy zapojeno.
Pokus :
Vyzkoušíme všechny čtyři možnosti stavů obou vstupních veličin Výsledky píšeme do
tabulky. H znamená HlGH, L znamená LOW. Porovnejte je s výsledky obvodu logické konjunkce.
A
H
H
L
L
B
H
L
H
L
C
……
…….
…….
…….
A+B
H
L
L
L
Závěr :
Obvod negované konjunkce je opačný obvodu logické konjunkce (negací). Spojení NOT a
AND má zkratku NAND. Výstup je ve stavu HlGH jen tehdy, jestliže jeden nebo žádný ze vstupů je
HlGH. Jestliže jsou oba vstupy HlGH, výstup je LOW.
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113
Powered by FlippingBook