P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 111

© 2013 Didaktik s. r. o.
109
9.8. Logický obvod negované disjunkce
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul dioda LED
1 modul rezistor 500 kΩ
1 modul rezistor 1 kΩ
1 modul rezistor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
1 měřící přístroj
Obvod negované disjunkce je kombinací obvodu logické disjunkce a obvodu logické negace.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Vstupy A a B jsou blízko HlGH připojením ke kladnému
vedení nebo blízko LOW připojením k zápornému vedení, k nimž se vztahují všechna napětí.
Voltmetrem měříme stav na výstupu C. Oba vstupy musí být vždy HlGH nebo LOW, což znamená,
že spojovací vedení musí být vždy zapojeno.
Pokus :
Vyzkoušejte, všechny čtyři kombinace stavů obou vstupních veličin. Výsledky zapisujte do
tabulky. H je pro stav HlGH, L znamená stav LOW. Porovnejte tyto výsledky s výsledky obvodu
logické disjunkce.
A
H
H
L
L
B
H
L
H
L
C
……
…….
…….
…….
A nebo B
H
H
H
L
Závěr :
Obvod negované disjunkce je opačný obvodu logické disjunkce. NOT a OR jsou vyjádřeny
zkratkou NOR. Výstup je ve stavu HlGH jen tehdy, jestliže oba vstupy jsou LOW.
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 112,113
Powered by FlippingBook