P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 13

© 2013 Didaktik s. r. o.
11
Označení
Obsah soupravy ŽES Elektronika doplněk P9901-4F
Počet
P3910-3R
Modul odpor 10 k
1 ks
P3910-3S
Modul odpor 47 k
1 ks
P3910-5A
Modul nastavitelný odpor 1 k
1 ks
P3910-1C
Modul přímé vedení
2 ks
P3910-4J
Modul odpor LDR
1 ks
P3910-4K
Modul odpor VDR
1 ks
P3910-4A
Modul odpor NTC
1 ks
P3910-4E
Modul odpor PTC
1 ks
P3911-2B
Sluchátka
1 ks
P3910-6D
Modul kondenzátor 0,1 µF
1 ks
P3910-6G
Modul kondenzátor 1 µF
1 ks
P3910-6H
Modul kondenzátor 2 µF
1 ks
P3910-6J
Modul kondenzátor elyt bi 10 µF
1 ks
P3910-6N
Modul kondenzátor elyt 100 µF
1 ks
P3910-6Q
Modul kondenzátor elyt 1000 µF
1 ks
P3600-1A
Modul solární článek
1 ks
P3910-7T
Modul můstek, 4 LED diody
1 ks
P3910-5F
Modul potenciometr 470
1 ks
P3910-1K
Modul sluchátko
1 ks
P3911-2A
Modul bzučák
1 ks
P3910-7E
Modul Zenerova dioda
1 ks
P3910-7A
Modul dioda Si
2 ks
P3910-8B
Modul tranzistor NPN, báze vpravo
1 ks
P3910-8A
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 ks
P3910-8C
Modul tranzistor PNP, báze vlevo
1 ks
P3921-2C
Modul mikrofon
1 ks
P3910-7K
Modul dioda LED
2 ks
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...113
Powered by FlippingBook