P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 14

© 2013 Didaktik s. r. o.
12
Nabíjení Ni-Cd článku
Ni-Cd článek 1,2V/0,3 Ah (Normal Charge 30 mA 16h) je možné nabíjet následujícím
postupem :
Pomůcky :
žákovský zdroj napětí 0-12V DCV nebo univerzální zdroj napětí 0-15V DCV
propojovací deska ze stavebnice "ŽEM Elektřina 1“ nebo „ŽEM Elektronika"
modul s odporem 1k
multimetr (miliampermetr)
propojovací vodiče
Postup :
na propojovací desce zapojíme zdroj, odpor, miliampermetr a Ni-Cd článek (popř. dva)
dle následujícího obrázku :
zapneme zdroj a postupným zvyšováním napětí nastavíme nabíjecí proud 30 mA
články necháme nabíjet po dobu 16 hodin (miliampermetr je možné po nastavení
proudu odpojit a propojit vodiče)
zapneme zdroj a postupným zvyšováním napětí nastavíme nabíjecí proud 30 mA
články necháme nabíjet po dobu 16 hodin (miliampermetr je možné po nastavení
proudu odpojit a propojit vodiče)
Upozornění :
Článek nepřebíjíme delším časem než je potřebné a nabíjíme maximálním proudem 1/10
kapacity článku.
0 ... 12 V =
1.2V
mA
0 ... 12 V =
-
+
1.2V
mA
-
+


+
-
1.2V
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...113
Powered by FlippingBook