P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 17

© 2013 Didaktik s. r. o.
15
1.3. Fotoodpor
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor LDR
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
měřící přístroj
Seznámíme se s prvkem ‚ jehož odpor závisí na světle.
Zapojení :
Proveďte podle obrázku. Fotoodpor a ampérmetr (rozsah zvolíme podle svítivosti,
počáteční hodnota 100 mA =) jsou zapojeny sériově. Použijte zdroj stejnosměrného napětí 6 V.
1.pokus :
Fotoodpor (rezistor LDR) je vystaven světlu (denní nebo umělé světlo) :
Naměřený proud I = ………… mA = ………. A
2.pokus :
Fotorezistor (rezistor LDR) se zastíní (např. knihou). Rozsah ampérmetru se nastaví na
30mA.
Naměřený proud I = ………… mA = ………. A
Výsledek :
Velikost odporu při osvětlení : R=
A
V
.
..........
6
= …………. Ω
Velikost odporu při zatemnění : R=
A
V
.
..........
6
= …………. Ω
Závěr :
Hodnota odporu fotoodporu klesá s osvětlením.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...113
Powered by FlippingBook