P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 19

© 2013 Didaktik s. r. o.
17
1.5. Odpor VDR
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 100 Q
1 modul odpor VDR
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Kromě odporů závislých na teplotě použitém napětí a osvětlení existují také prvky, jejichž hodnota
odporu závisí na použitém napětí.
Zapojení :
Sestavte podle obrázku. Odpor 100Ω, ampérmetr (rozsah 30mA =) a odpor VDR jsou
zapojeny sériově. Použijeme zdroj stejnosměrného napětí s proměnným rozsahem. Voltmetr
(nejprve použijte měřící rozsah 10V, po zvýšení napětí nad 8V pracujte s rozsahem 30V) měří
napětí na odporu.
Pokus :
Napětí na odporu se postupně zvyšuje. Odpor rezistoru se vypočítá jako podíl
nastaveného napětí a velikosti naměřeného proudu.
Napětí U
Proud I
Odpor R=
A
V
I
U
1V
……mA=……. . A
………. . Ω
2V
……mA=……. . A
………. . Ω
5V
……mA=……. . A
………. . Ω
10V
……mA=……. . A
………. . Ω
Závěr :
Hodnota odporu rezistoru VDR klesá se stoupajícím napětím. Odpor „VDR“ představuje
„rezistor s odporem závislým na napětí“.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...113
Powered by FlippingBook