P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 20

© 2013 Didaktik s. r. o.
18
1.6. Solární článek
Materiál :
1 modul solární článek
2 spojovací vodiče
1 modul elektromotorek
1 měřící přístroj
Energie záření může být přeměněna na energii elektrickou pomocí solárních článků.
Příprava :
Voltmetr s rozsahem 1 V se připojí k modulu se solárním článkem.
1.pokus :
Nejprve se změří napětí na solárním článku neosvětleném sluncem nebo žárovkou.
Potom vystavíme solární článek působení světla. Napětí změříme nejdříve na článku, jehož jednu
polovinu povrchu jsme zastínili, potom na článku s odkrytým povrchem.
Napětí při zastínění
……………. V
Napětí při zastínění poloviny povrchu
……………. V
Napětí článku s plně odkrytým povrchem
……………. V
2.pokus :
Nyní měříme proud vytvořený solárním článkem. K tornu použijeme ampérmetr
s rozsahem 300 mA . Toto měření se provádí stejným způsobem jako při prvním pokusu.
Hodnota proudu při zastínění
……………. mA
Hodnota proudu při zastínění poloviny povrchu
……………. mA
Hodnota proudu při osvícení celého povrchu článku ……………. mA
3.pokus :
Využití solární energie : Elektromotorek se připojí k solárnímu článku, který je vystaven
slunečnímu záření (nebo světlu žárovky).
Poznámka :
Jestliže osvětlení solárního článku nestačí ke spuštění elektromotorku,pokuste se jej
uvést do chodu pootočením hřídele.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...113
Powered by FlippingBook