P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 21

© 2013 Didaktik s. r. o.
19
Závěry :
Napětí vytvořené solárním článkem je asi 0,4 - 0,5V. Závisí na intenzitě záření a na velikosti
ozářeného povrchu solárního článku. Závislost mezi napětím a ozářeným povrchem není lineární.
Velikost napětí vytvořeného solárním článkem závisí na intenzitě záření a na velikosti ozářeného
povrchu.
Elektromotorek může být poháněn solární energií.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...113
Powered by FlippingBook