P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 23

© 2013 Didaktik s. r. o.
21
2.2. Propustné napětí křemíkové diody
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul Si dioda
1 žárovka E10, 10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Úkolem je zjistit, zda dioda úplně zamezuje průchodu proudu v závěrném směru, a jestli dokonale
propouští proud (např. bez úbytku napětí) ve směru propustném.
Zapojení :
Proveďte zapojení podle nákresu. Dioda je zapojena v sérii se žárovkou
(E10,10V/0,05A). Voltmetr (měřící rozsah 10 V=) měří napětí na diodě.
1.pokus :
Dioda je zapojena v závěrném směru.
Voltmetr ukazuje …………. . V
Naměřené napětí použijeme pro srovnání.
Napětí je soustředěno na diodě. Na žárovce nedochází k úbytku napětí, protože jí elektrický proud
neprochází (jestliže I = 0, pak U = R. I = 0).
2.pokus :
Dioda je zapojena v propustném směru.
Voltmetr ukazuje …………… V
Na diodě naměříme určité „napětí propustného směru“. To znamená, že není úplně vodívá.
Závěr :
Celkové napětí naměříme na diodě zapojené v závěrném směru. Napětí propustného
směru naměříme na diodě (Si dioda : pokles napětí o 0,7V) zapojené v propustném směru.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...113
Powered by FlippingBook