P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 25

© 2013 Didaktik s. r. o.
23
3.pokus :
Ge dioda a Si dioda se zapojí v závěrném směru a použije se zdroj stejnosměrného
napětí 10V. Voltmetr ukazuje mnohem větší napětí než při prvních dvou pokusech. Jestliže tyto
naměřené výsledky znázorníme graficky, je nutno volit jiné měřítko.
Závěr :
Proud vystupující z různých diod závisí na použitém napětí. Jestliže závislost proudu na
použitém napětí znázorníme do grafu, získáme voltampérovou charakteristiku diody. U
polovodičové diody prochází v závěrném směru pouze nepatrný proud.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...113
Powered by FlippingBook