P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 26

© 2013 Didaktik s. r. o.
24
2.3. Diody chrání měřící přístroje
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
2 moduly objímky E10
1 modul fotorezistor (odpor LDR)
1 modul odpor 100Ω)
1 modul Si dioda
2 žárovkyE10, 10 V/0,05A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
měřící přístroj
V propustném směru vykazují Si-diody pokles napětí pouze 0,7 V. Toho lze využít v praxi.
Zapojení :
Proveďte podle obrázku. Si-dioda není prozatím zapojena. Svítící žárovka nalevo
ukazuje velikost napětí. Žárovka napravo slouží jako měřič a ukazuje hodnotu použitého napětí.
Kromě toho se napětí měří voltmetrem (rozsah 10V =).
1.pokus :
Stejnosměrné napětí zdroje zvyšujeme od 0V do 8V. V tomto případě by se mohl
voltmetr poškodit, protože napětí by mohlo přesáhnout jeho rozsah.
2.pokus :
Počáteční napětí je opět 0V. Nyní je Si dioda zapojena tak, jak je znázorněno ve
schématu. Napětí znovu zvyšujeme na 8V.
Tentokrát není voltmetr vystaven napětí vyššímu než 0,7V (napětí v propustném směru diody).
Závěr :
Citlivý měřící přístroj se může pomocí Si diody zapojené v propustném směru chránit proti
vyšším hodnotám napětí.
Poznámka :
Dvojice diod mohou být využity jako ochrana proti příliš vysokému napětí jejich
spojením anoda ke katodě.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...113
Powered by FlippingBook