P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 27

© 2013 Didaktik s. r. o.
25
2.4. Luminiscenční dioda (LED)
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul dioda LED
1 žárovka E10, 10 V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Budeme zkoumat chování luminiscenční diody.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Žárovka E10, 10V/0,05A a luminiscenční dioda jsou
zapojeny sériově.
1.pokus :
Dioda LED je zapojena v propustném směru. Žárovka a dioda LED svítí, jakmile použité
napětí dosáhne 4 V.
2.pokus :
Dioda LED je zapojena v závěrném směru. Ani žárovka ani LED se nerozsvítí.
Závěr :
Luminiscenční dioda svítí, pokud je zapojena ve směru propustném a prochází jí elektrický
proud. „LED“ je zkratka pro „luminiscenční diodu“.
Poznámka :
Pozor! Dioda LED se může použít pouze ve spojení s prvkem snižujícím odpor
(žárovka v tomto pokusu), protože velikost proudu by neměla přesáhnout 20 mA (při nepřetržitém
působení).
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...113
Powered by FlippingBook