P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 28

© 2013 Didaktik s. r. o.
26
2.4.1. Propustné napětí luminiscenční diody
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul dioda LED
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Tímto pokusem budeme zkoumat propustné napětí luminiscenční diody.
Zapojení :
Proveďte zapojení podle obrázku. Luminiscenční dioda je spojena se žárovkou E10,
10V/0,05A. Voltmetr o rozsahu 10V = měří napětí na luminiscenční diodě. Použitý ampérmetr má
rozsah 30mA
1.pokus :
Světelná dioda je zapojena v závěrném směru.
Voltmetr ukazuje …………… V.
Naměřené napětí použijeme pro srovnání. Celkové napětí je na diodě. Na žárovce nedochází k
úbytku napětí, protože proud jí neprochází (jestliže I = 0 pak také U = R. I = 0).
2.pokus :
Luminiscenční dioda je zapojena v propustném směru.
Voltmetr ukazuje ………….... V.
Na luminiscenční diodě je „propustné napětí“.
Závěr :
Při zapojení v závěrném směru je celkové napětí soustředěno na diodě. Při zapojení v
propustném směru je na diodě propustné napětí velikosti 1,5V až 1,6V (v závislosti na použitém
druhu diody).
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...113
Powered by FlippingBook