P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 3

© 2013 Didaktik s. r. o.
1
Žákovská souprava „ŽES ELEKTRONIKA“
návod určen pro soupravy
„P9901-4M ŽES Elektronika – komplet“
a
„P9901-4F ŽES Elektronika - doplněk“
Žákovská souprava „ŽES ELEKTRONIKA“...................................................................................... 1
Úvod - návody k pokusům ..................................................................................................................... 5
Obsahy stavebnic ................................................................................................................................... 6
ŽES Elektronika komplet P9901-4M – umístění součástek v boxu....................................................................... 6
Obsah soupravy ŽES Elektronika komplet P9901-4M ......................................................................................... 7
ŽES Elektronika doplněk P9901-4F – umístění součástek v boxu ..................................................................... 10
Obsah soupravy ŽES Elektronika doplněk P9901-4F ........................................................................................ 11
Nabíjení Ni-Cd článku....................................................................................................................................... 12
1. POLOVODIČE.................................................................................................................................... 13
1.1. Odpor PTC ................................................................................................................................................ 13
1.2. Odpor NTC................................................................................................................................................ 14
1.3. Fotoodpor.................................................................................................................................................. 15
1.4. Měření svítivosti......................................................................................................................................... 16
1.5. Odpor VDR................................................................................................................................................ 17
1.6. Solární článek............................................................................................................................................ 18
2. DIODY ................................................................................................................................................ 20
2.1. Křemíková dioda........................................................................................................................................ 20
2.2. Propustné napětí křemíkové diody ............................................................................................................. 21
2.2.1. Voltampérová charakteristika polovodičové diody ................................................................................................ 22
2.3. Diody chrání měřící přístroje ...................................................................................................................... 24
2.4. Luminiscenční dioda (LED) ........................................................................................................................ 25
2.4.1. Propustné napětí luminiscenční diody.................................................................................................................. 26
2.5. Určeni směru proudu ................................................................................................................................. 27
2.5.1. Indikátory směru střídavého proudu s proměnnou frekvencí ................................................................................. 28
2.6. Zenerovy diody .......................................................................................................................................... 29
2.7. Stabilizace napětí ...................................................................................................................................... 30
3. TRANZISTORY .................................................................................................................................. 31
3.1. Skládá se tranzistor ze dvou diod?............................................................................................................. 31
3.1.1. Jak se chová tranzistor PNP?.............................................................................................................................. 32
3.2. Elektrický proud v obvodu báze způsobuje vznik proudu v obvodu kolektoru (tranzistor NPN) .................... 33
3.2.1. Proud v obvodu báze umožňuje vznik proudu v obvodu kolektoru (tranzistor PNP) ............................................... 34
3.3. Tranzistor jako zesilovač............................................................................................................................ 35
3.3.1 Zapojení tranzistoru se společnou bází (zesílení proudu) ...................................................................................... 36
3.3.2. Zapojení tranzistoru se společnou bází (zesílení napětí) ...................................................................................... 37
3.3.3. Zapojení se společným kolektorem (proudové zesílení)........................................................................................ 38
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...113
Powered by FlippingBook