P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 31

© 2013 Didaktik s. r. o.
29
2.6. Zenerovy diody
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul Zenerova dioda
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
1 měřící přístroj
Zenerovy diody se chovají v propustném směru stejně jako křemíkové diody. Ve směru závěrném
však vykazují jiné vlastnosti.
Zapojení :
Proveďte zapojení podle obrázku. Žárovka a Z-dioda (zapojení v závěrném směru) jsou
spojeny v sérii. Voltmetr měří napětí na diodě.
Pokus :
Napětí zdroje postupně zvyšujeme od 0 do 10 V. Sledujte voltmetr a žárovku.
Výsledek :
Napětí na Z-diodě vzroste pouze na asi 4,7V. Pak zůstává téměř nezměněno, i když
zvyšujeme vstupní napětí. Žárovka indikuje průchod elektrického proudu (i přesto, že dioda je
zapojena v závěrném směru!).
Závěr :
Jestliže je dioda zapojena v závěrném směru, při určitém napětí začne elektrický proud
protékat (průrazné napětí diody). Jestliže zvyšujeme použité napětí, napětí na Z-diodě zůstává
téměř konstantní.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...113
Powered by FlippingBook