P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 32

© 2013 Didaktik s. r. o.
30
2.7. Stabilizace napětí
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul Zenerova dioda
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
1 měřící přístroj
Stabilizace napětí je stav, kdy se konstantní napětí na určitém prvku nemění i při proměnném
vstupním napětí.
Zapojení :
Provedeme podle obrázku. Z-dioda není prozatím zapojena. Žárovka slouží jako odpor
snižující napětí na Z-diodě a ukazuje, zda obvodem prochází elektrický proud.
1.pokus :
Vstupní napětí zvyšujeme z 0 na 10V. Voltmetr ukazuje, že napětí na rezistoru 1 kΩ
narůstá také na 10V. Žárovka nesvítí.
2.pokus :
Začněte znovu zvyšovat napětí od 0V. Zapojte Z-diodu podle schématu. Znovu
postupně zvyšujte napětí na 10V.
Výsledek :
Nyní voltmetr ukazuje maximální napětí 4,7V. Svítící žárovka indikuje „průrazné
napětí“ na Z-diodě.
Závěr :
Stabilizační obvody jsou založeny na využití průrazného napětí Z-diody.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...113
Powered by FlippingBook