P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 34

© 2013 Didaktik s. r. o.
32
3.1.1. Jak se chová tranzistor PNP?
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
2 moduly objímky E10
1 modul tranzistor PNP, báze
vlevo
2 žárovky E10, 10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Tranzistor NPN vede elektrický proud jen tehdy, když je jeho báze připojena ke kladnému pólu
zdroje. Nyní zjistíme, jak se chová tranzistor PNP.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Tranzistor a dvě žárovky jsou zapojeny v sérii. V
prvním pokusu je napětí přiváděno na vývody C a B. Ve druhém pokusu se napětí přivádí na
vývody B a E.
1.pokus :
Propustnost přechodu kolektor-báze se ověří nejdříve připojením kladného pólu ke
kolektoru (C) a pak k bázi (B). Při jaké polaritě protéká elektrický proud?
Kladný pól ……….
2.pokus :
Propustnost přechodu báze-emitor se vyzkouší připojením kladného pólu nejdříve k bázi
(B) a potom k emitoru (E). Při jaké polaritě protéká elektrický proud?
Kladný pól ………. .
Závěr :
Tranzistor se chová tak, jako by se skládal ze dvou diod. Výsledky tohoto pokusu ukazují,
že diody musí být zapojeny podle nákresu :
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...113
Powered by FlippingBook