P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 35

© 2013 Didaktik s. r. o.
33
3.2. Elektrický proud v obvodu báze způsobuje vznik proudu v obvodu kolektoru (tranzistor
NPN)
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 10kΩ
1 modul objímka E10
1 modul tranzistor NPN, báze
vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,04A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Podle modelu tranzistoru jako dvojité diody by nemělo docházet k průchodu proudu přechodem
kolektor-emitor, protože jedna z diod tornu vždy zamezuje (při jakékoli polaritě).
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Elektrický obvod (8V=, kladný pól připojen ke kolektoru)
vede k emitoru přes žárovku a kolektor. Vodič L není zatím zapojen.
Pokus :
Žárovka nesvítí, jestliže přechodem báze-emitor neprochází proud. Jak jsme
předpokládali, dvojitá dioda zamezuje průchodu proudu.
Nyní připojíme vodič L. Takto je kladný pól zdroje připojen k bázi přes odpor 10kΩ. Žárovka svítí.
Proud protékající obvodem báze způsobil, že tranzistor se stal vodivým a proud začal procházet i
obvodem kolektorovým.
Závěr :
Představa tranzistoru jako dvojité diody není dostačující. Proud v obvodu báze způsobuje
vznik proudu v obvodu kolektoru.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...113
Powered by FlippingBook