P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 37

© 2013 Didaktik s. r. o.
35
3.3. Tranzistor jako zesilovač
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul odpor 47 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10 V/0, 05 A
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
měřící přístroj
Malé změny proudu v obvodu báze mají za následek mnohem větší změny kolektorového proudu
tranzistoru. Na této skutečnosti je založen zesilovací účinek tranzistoru.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Proud báze se měří pomocí ampérmetru (rozsah
30mA). Kolektorový proud se měří také, ale při jiném měřícím rozsahu (100mA =).
Pokus :
Nejdříve měříme proud kolektoru a báze pomocí odporu 10kΩ připojeného do obvodu
báze a potom pomocí odporu 47kΩ. Naměřené výsledky se zapisují do tabulky.
Proud kolektoru při 47 kΩ : ………. . . . . .
mA
Proud kolektoru při 10 kΩ : ………. . . . . .
mA
Změna proudu kolektoru : …………. .
mA
Proud báze při 47 kΩ
: …………. .
mA
Proud báze při 10 kΩ
: …………. .
mA
Změna proudu báze
: …………. .
mA
Změna proudu kolektoru se vydělí změnou proudu báze.
Závěr :
Změna proudu kolektoru je ve srovnání se změnou proudu báze 40krát větší. Použitý
tranzistor má činitel zesílení proudu 40.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...113
Powered by FlippingBook