P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 39

© 2013 Didaktik s. r. o.
37
3.3.2. Zapojení tranzistoru se společnou bází (zesílení napětí)
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul potenciometr 470Ω
1 modul odpor 500Ω
1 modul baterie (akumulátor) 1,2 V
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Báze (jeden ze tří vývodů tranzistoru) se použije jako výchozí bod obou proudů.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Zapojení se společnou bází znamená, že báze je
společná pro oba zdroje napětí. Napětí kolektor-báze UCB se měří voltmetrem o rozsahu 10V.
Napětí báze-emitor se měří voltmetrem o rozsahu 1V=. Napětí kolektor-báze se dá měnit
potenciometrem. Poměr změny napětí kolektor-báze a změny napětí báze-emitor vyjadřuje
zesílení napětí.
Napětí kolektor-báze U
CB
8V
0V
Změna 8V
Napětí báze-emitor U
BE
……. V
……. . V
Změna …. . V
Zesílení napětí : =
.....
..........
dU
dU
BE
CB
Závěr :
Zapojení se společnou bází umožňuje zesílení jehož hodnota se pohybuje od 100 do
1000.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...113
Powered by FlippingBook