P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 4

© 2013 Didaktik s. r. o.
2
3.3.4. Zapojení se společným kolektorem (zesílení napětí)............................................................................................. 39
3.3.5. Zapojení tranzistoru se společným emitorem........................................................................................................ 40
3.3.6. Převodní charakteristika tranzistoru NPN ............................................................................................................. 41
3.3.7. Převodní charakteristika tranzistoru PNP ............................................................................................................. 42
3.3.8. Nastavení pracovního bodu ................................................................................................................................. 43
3.3.9. Zesílení bez zkreslení způsobeného klidovým proudem báze ............................................................................... 44
3.4. Signální zařízení spouštěné světlem.......................................................................................................... 46
3.5. Rozdělovač napětí báze ............................................................................................................................ 47
3.6. Konstrukce bezpečnostního signálního zařízení pomocí spínacích vodičů.................................................. 48
3.7. Automatické osvětleni................................................................................................................................ 49
3.8. Signalizace využívající světelných bariér ................................................................................................... 50
3.9. Požární signalizace.................................................................................................................................... 51
3.10. Elektrický teploměr .................................................................................................................................. 52
4. KONDENZÁTORY..............................................................................................................................53
4.1. Zásobárna elektrického náboje .................................................................................................................. 53
4.2. Kondenzátor zdrojem proudu báze ............................................................................................................ 54
4.3. Kapacita .................................................................................................................................................... 55
4.3.1. Časový vypínač................................................................................................................................................... 56
4.4. Kondenzátor zamezuje průchodu stejnosměrného proudu ......................................................................... 57
4.5. Jednocestné usměrnění............................................................................................................................. 58
4.6. Vyhlazení usměrněného proudu ................................................................................................................ 59
4.7. Kondenzátory v obvodu střídavého proudu ................................................................................................ 60
4.7.1. Kapacitance v obvodu střídavého proudu 50 Hz................................................................................................... 61
4.7.2. Kapacitance........................................................................................................................................................ 63
4.8. Nabité kondenzátory spojené v sérii........................................................................................................... 65
4.9. Sériově spojené kondenzátory (určení kapacity) ........................................................................................ 66
4.10. Paralelně spojené kondenzátory .............................................................................................................. 68
4.11. Sériově spojené odpory v obvodu střídavého proudu ............................................................................... 70
4.12. Odpor, cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu ......................................................................... 72
4.13. Filtr.......................................................................................................................................................... 74
5. USMĚRNĚNÍ.......................................................................................................................................75
5.1. Princip dvojcestného usměrněni (odbočka uprostřed cívky) ....................................................................... 75
5.2. Použití dvojcestného usměrnění ................................................................................................................ 76
5.3. Můstek ...................................................................................................................................................... 77
5.3.1. Můstek v obvodu střídavého proudu s proměnnou frekvencí ................................................................... 78
6. MULTIVBRÁTOR ...............................................................................................................................79
6.1. Bistabilní multivibrátor................................................................................................................................ 79
6.2. Vybíjení kondenzátoru ............................................................................................................................... 80
6.3. Kondenzátor zabraňuje průchodu proudu bází ........................................................................................... 81
6.4. Monostabilní multivibrátor .......................................................................................................................... 82
6.5. Blikající obvod ........................................................................................................................................... 83
6.6. Multivibrační hudba.................................................................................................................................... 84
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...113
Powered by FlippingBook