P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 48

© 2013 Didaktik s. r. o.
46
3.4. Signální zařízení spouštěné světlem
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul bzučák
1 modul odpor LDR
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Fotoodpor LDR řídí proud báze tranzistoru. Využívá se zde závislost jeho odporu na světle. Není-li
osvětlen, neexistuje dostatečný proud k tornu, aby se tranzistor stal vodivým. Při osvětlení odporu
LDR vzroste proud báze i kolektoru.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Nejdříve zapojte před tranzistor žárovku, abyste
zjistili, jak tranzistor pracuje. Proud báze jde od kladného pólu zdroje přes rezistor LDR a
nastavitelný odpor 10 kΩ, který upravuje svítivost na hodnotu potřebnou ke spuštění signálního
zařízení. Následně se podle toho nastaví použité napětí.
1.pokus :
Zatemníme fotoodpor. Žárovka proto nesvítí. Jestliže na fotoodpor dopadne světlo,
žárovka by měla svítit, protože vyšší proud báze „zapne tranzistor“.
2.pokus :
Žárovku nahradíme bzučákem. Hodnotu odporu a použitého napětí budete možná
muset znova nastavit. Jestliže nyní dopadne světlo na fotoodpor, sepne se signální zařízení.
Závěr :
Odpor fotorezistoru se mezi stavy osvětlení a zatemnění mění takže při zatemnění
tranzistorem proud neprochází a při osvětlení prochází.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...113
Powered by FlippingBook