P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 49

© 2013 Didaktik s. r. o.
47
3.5. Rozdělovač napětí báze
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E 10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Rozdělovač napětí báze přesně nastaví hodnotu proudu kolektoru.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Celkové napětí 8V je rozděleno pomocí rozdělovače
napětí. Napětí na nastavitelném odporu ovlivňuje bázi a emitor a má vliv na vznik proudu báze.
Odpor 1 kΩ chrání bázi před chybným zapojením.
1.pokus :
Odpor nastavitelného rezistoru nastavíme na 0. Napětí na něm bude také nulové.
Nevzniká ani kolektorový proud ani proud báze.
2.pokus :
Změnou odporu nastavitelného rezistoru zvýšíme napětí. Jeho odpor a následně i jeho
dílčí napětí se zvýší. Tím se zvýší proud báze, což vede ke zvětšení proudu kolektoru.
Závěr :
Kolektorový proud může být nastaven v rozmezí od 0 do maxima pomocí rozdělovače
napětí báze.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...113
Powered by FlippingBook