P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 5

© 2013 Didaktik s. r. o.
3
6.7. Hudba řízená světlem................................................................................................................................ 85
6.7.1. Hudba řízená teplotou......................................................................................................................................... 86
7. REZONANČNÍ OBVOD...................................................................................................................... 87
7.1. Princip rezonančního obvodu..................................................................................................................... 87
7.1.1. Paralelní rezonanční obvod................................................................................................................................. 88
7.1.2. Sériový rezonanční obvod................................................................................................................................... 89
7.2. Netlumené kmity........................................................................................................................................ 90
7.3. LC-hudba .................................................................................................................................................. 91
8. ZESÍLENÍ ........................................................................................................................................... 92
8.1. Odpor lidského těla.................................................................................................................................... 92
8.1.1. Tranzistor řízený jiným tranzistorem .................................................................................................................... 93
8.1.2. Výstražná signalizace při poruše ohřevu.............................................................................................................. 94
8.2. Automatické měření hladiny....................................................................................................................... 95
8.3. Detektor lži ................................................................................................................................................ 96
8.4. Mikrofonní zesilovač .................................................................................................................................. 97
8.5. Součtový a odečítací zesilovač .................................................................................................................. 98
8.6. Kotva motoru signalizuje svoji pozici ........................................................................................................ 100
8.7. Stejnosměrný motor bez komutátoru........................................................................................................ 101
9. LOGICKÉ OBVODY......................................................................................................................... 102
9.1. Obvod logické konjunkce ......................................................................................................................... 102
9.2. Obvod logické disjunkce .......................................................................................................................... 103
9.3. Obvod logické negace ............................................................................................................................. 104
9.4. Obvod logické konjunkce ......................................................................................................................... 105
9.5. Obvod logické disjunkce .......................................................................................................................... 106
9.6. Obvod logické negace ............................................................................................................................. 107
9.7. Logický obvod negované konjunkce......................................................................................................... 108
9.8. Logický obvod negované disjunkce.......................................................................................................... 109
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...113
Powered by FlippingBook