P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 51

© 2013 Didaktik s. r. o.
49
3.7. Automatické osvětleni
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul odpor LDR (fotoodpor)
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Proud báze tranzistoru je řízen fotorezistorem. Tranzistor se tak zapíná v závislosti na osvětlení.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Rozdělovač napětí se skládá z odporu 10 kΩ a diody
LDR. Odpor fotorezistoru závisí na světle. Je-li neosvětlený, jeho odpor je velký. Je na něm
soustředěna hlavní část napětí. Proud báze protéká a žárovka svítí.
Při dostatečném osvětlení fotorezistoru LDR je jeho odpor malý. Napětí na něm je také malé.
Obvodem kolektoru a báze prochází velmi malý proud.
Pokus :
Střídavě osvětlujeme a zastiňujeme fotorezistor. Jestliže není osvětlen, žárovka bude
svítit. Dopadá-li na fotorezistor dostatek světla, žárovka zhasne.
Závěr :
Obvod je sestaven tak, že (působením fotorezistoru, který slouží jako odpor emitoru) se
světlo automatický rozsvěcí, když se setmí a zhasíná při denním světle.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...113
Powered by FlippingBook