P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 53

© 2013 Didaktik s. r. o.
51
3.9. Požární signalizace
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 1 kΩ
1 nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul odpor NTC
1 modul bzučák
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
U NTC rezistorů klesá odpor s rostoucí teplotou.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Odpor nastavitelného rezistoru 10 kΩ je nastaven tak,
aby byl bzučák téměř před spuštěním.
Pokus :
Rezistor NTC zahřejeme prsty.
Výsledek :
Za několik sekund se rozezní bzučák. Velikost odporu prvku NTC vzrostla. Tím se
zvýší napětí na rezistoru s volitelným odporem a zapne se tranzistor.
Závěr :
Snížení odporu prvku NTC zahřátím se může využít u požární signalizace.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...113
Powered by FlippingBook