P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 54

© 2013 Didaktik s. r. o.
52
3.10. Elektrický teploměr
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul odpor NTC
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
měřící přístroj
Při měření teplot se musí změny teploty převést na změny napětí, které měříme pomocí voltmetru.
Toho lze docílit, použijeme-li rezistory NTC a tranzistory.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Rezistor NTC a nastavitelný odpor slouží jako děliče
napětí báze. S rostoucí teplotou se velikost odporu a napětí prvku NTC sníží. Narůstá proud báze
a kolektoru. Na žárovce se proto projeví velký pokles napětí.
Pokus :
Odpor volitelného rezistoru je nastaven tak, že voltmetr ukazuje napětí 4V. Pak
zahřejeme prvek NTC prsty.
Výsledek :
Voltmetr ukazuje vyšší napětí.
Závěr :
Vyšší teploty se projeví zvýšeným napětím na prvcích s odporem závislým na teplotě.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...113
Powered by FlippingBook