P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 55

© 2013 Didaktik s. r. o.
53
4. KONDENZÁTORY
4.1. Zásobárna elektrického náboje
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
2 moduly objímky E10
1 modul kondenzátor 1000 μF
2 žárovky E10, 10V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Elektrické náboje mohou být uloženy v kondenzátoru. Nabitý kondenzátor je schopen na krátkou
dobu rozsvítit žárovku.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Modul vedení je přemístěn z části E do L ( nabíjení
kondenzátoru) a pak vrácen zpět do části E (vybíjení kondenzátoru).
Pokus :
Obvod je uzavřen v části L, použité napětí je 8V a kondenzátor je nabitý. Jestliže se přímý
vodič přemístí z části L do E, odpojí se zdroj napětí. Nyní se může kondenzátor vybíjet přes
uzavřený spodní obvod.
Modul vedení přemístíme z části E do L opakovaně a pak jej vrátíme zpět do E. Pozorujeme
žárovky.
Proud, jímž se kondenzátor nabíjí je indikován žárovkou v horní části obvodu. Žárovka ve spodní
části obvodu ukazuje pulsující vybíjení kondenzátoru.
Poznámka :
Vedení je možno nahradit spínačem.
Závěr :
Kondenzátory jsou zásobníky elektrického náboje.
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...113
Powered by FlippingBook