P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 56

© 2013 Didaktik s. r. o.
54
4.2. Kondenzátor zdrojem proudu báze
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul objímka E10
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Nabitý kondenzátor se dá použit jako zdroj proudu báze.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Kondenzátor se v pozici L (nabíjení) nabije přes
rezistor 10 kΩ zdrojem napětí (zkontrolujte polaritu!). Po 10 s nabíjení jej můžete přemístit do
pozice E (vybíjení; zkontrolujte správnou polaritu!). Zde se kondenzátor vybije přes tranzistorový
přechod báze-emitor a rezistor 10 kΩ. Tento rezistor snižuje vybíjecí proud na proud velmi nízké
hodnoty. Tímto způsobem může být kondenzátor zdrojem proudu báze velmi dlouho. Žárovka svítí
poměrně dlouho.
Pokus :
Kondenzátor je několikrát přemístěn z pozice E do L a potom navrácen do části E na
nejméně 1 sekundu.
Výsledek :
Žárovka poměrně dlouho svítí. Ale nedejte se oklamat : energie je žárovce dodávána
zdrojem napětí. Kondenzátor způsobuje pouze vznik proudu kolektoru prostřednictvím proudu
báze.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...113
Powered by FlippingBook