P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 57

© 2013 Didaktik s. r. o.
55
4.3. Kapacita
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul kondenzátor 100 μF
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10,10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Kapacita kondenzátoru je měřitelná veličina charakterizující kondenzátor. Tento pokus uvádí
jednoduchý způsob, jak určit náboj kondenzátoru.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Kondenzátor se nabíjí v poloze L (nabíjení), přes
rezistor 10 kΩ zdrojem napětí (zkontrolujte polaritu!). Po nabíjecím cyklu, který trvá 10 sekund,
přesuňte kondenzátor do polohy E (vybíjení; zkontrolujte polaritu!). Vybíjí se přes přechod báze-
emitor a rezistor 10 kΩ. Tento rezistor snižuje vybíjecí proud na velmi nízkou hodnotu.
Kondenzátor bude potom vyvolávat proud báze poměrně dlouhou dobu. Použijte napětí 8V.
Pokus :
Kondenzátor se umístí do polohy L a nabije se. Asi po 10 sekundách jej přemístěte do E,
kde se vybije (vždy zkontrolujte polaritu!). pokus provádíme nejprve s kondenzátorem 100 μF.
Změřte, jak dlouho vydrží žárovka svítit.
Doba svícení-kondenzátor 1000 μF :
……………………. sekund
Doba svícení-kondenzátor 100 μF :
……………………. sekund
Závěr :
Použijeme-li kondenzátor k vyvolání proudu báze, lze pomocí jednoduchého obvodu zjistit
kapacitu kondenzátoru.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...113
Powered by FlippingBook