P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 58

© 2013 Didaktik s. r. o.
56
4.3.1. Časový vypínač
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul vypínač
1 modul objímka E10
1 modul kondenzátor 100 μF
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10 V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Časový vypínač se vytvoří z kondenzátoru a tranzistoru.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Nejdříve je vypínač vypnutý. Zkontrolujte polaritu
kondenzátoru. Použijte rezistor 1 kΩ a kondenzátor 1000 μF.
Pokus :
Vypínač je zapnutý, žárovka svítí. Po několika sekundách se vypínač znovu vypne a měří
se čas. Zjistěte, kolik uplyne času, než žárovka zhasne.
Rezistor 1 kΩ se zamění odporem 10 kΩ a pokus se opakuje. Potom se místo kondenzátoru 1000
μF použije odpor 10 kΩ a změří se čas pro oba kondenzátory. Výsledky zapisujte do tabulky.
C = 1000 μF a R = 1 kΩ :
Čas t = …. . . .
sekund
C = 1000 μF a R = 10kΩ :
Čas t = . . . . . . . sekund
C = 100 μF a R = 1kΩ
:
Čas t = …. . . .
sekund
C = 100 μF a R = 10 kΩ :
Čas t = …. . . .
sekund
Závěr :
Časový vypínač způsobí, že po vypnutí žárovka po určitou dobu svítí. Tato doba je dána
součinem R. C. Žárovka může svítit jen tehdy, když obvodem báze prochází proud.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...113
Powered by FlippingBook