P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 59

© 2013 Didaktik s. r. o.
57
4.4. Kondenzátor zamezuje průchodu stejnosměrného proudu
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Kondenzátory se dají použít také k tornu, aby znemožňovaly průchod stejnosměrného proudu
částí obvodu. Průchodu stejnosměrného proudu zabrání plně nabitý kondenzátor.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Kondenzátor je zapojen v části L se správnou
polaritou. Nabíjecí proud zapne tranzistor. Žárovka svítí.
Pokus :
Po nabití kondenzátoru přestane stejnosměrný proud protékat. Proud báze nevzniká a
světlo žárovky zhasne.
Nyní se nabitý kondenzátor přemístí do části E, kde vyvolá proud báze protékající tranzistorem.
Ten prochází do té doby, než se kondenzátor vybije. Žárovka svítí.
Závěr :
Vybitý kondenzátor zamezuje průchodu stejnosměrného proudu.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...113
Powered by FlippingBook