P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 61

© 2013 Didaktik s. r. o.
59
4.6. Vyhlazení usměrněného proudu
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E 10
1 modul Sl dioda
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 modul vedení se zdířkou
1 sluchátka
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Usměrněním pomocí diody vzniká usměrněný proud pulsující v 50ti půlperiodách za sekundu.
Tento střídavý proud můžete změnit na stejnosměrný pomocí kondenzátoru pracujícího jako filtr.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Kondenzátor zatím není v obvodu zapojen.
Pokus :
Po připojení ke zdroji napětí uslyšíte ve sluchátkách hluboký zvuk signalizující 50
půlperiod usměrněného elektrického proudu. Žárovka slabě svítí. Nyní zapojíme kondenzátor
1000μF (zkontrolujte polaritu).
Výsledek :
Zvuk ve sluchátkách zmizel, protože obvodem nyní dočasně prochází stejnosměrný
proud. Poznámka : Žárovka svítí silněji, protože kondenzátor se v kladných půlperiodách nabíjí.
Závěr :
Pomocí diody a filtračního kondenzátoru lze dočasně získat ze střídavého proudu téměř
konstantní stejnosměrný proud.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...113
Powered by FlippingBook