P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 63

© 2013 Didaktik s. r. o.
61
4.7.1. Kapacitance v obvodu střídavého proudu 50 Hz
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul kondenzátor 2 μF
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Ustálený střídavý proud prochází kondenzátorem. Kondenzátor se chová jako prvek s odporem.
Následujícím pokusem zkusíme zjistit, jaký odpor má kondenzátor, jestliže použijeme zdroj
střídavého napětí 50 Hz.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Voltmetr s rozsahem 10 V~ měří napětí na
kondenzátoru. Ampérmetr má nastavený rozsah 30 mA~. Je-li napětí zdroje 12V, voltmetr
nastavíme na rozsah 30 V~.
Pokus :
Změříme proud procházející kondenzátorem pro tři různá střídavá napětí pohybující se v
rozmezí od 3 do 12 V :
Napětí U (V)
3
6
12
Proud (mA)
…….
…….
…….
Proud (A)
…….
…….
…….
Odpor R (Ω)
…….
…….
…….
Vyměňte kondenzátor 1 μF za kondenzátor 2 μF a pokus opakujte.
Napětí U (V)
4
8
12
Proud (mA)
…….
…….
…….
Proud (A)
…….
…….
…….
Odpor R (Ω)
…….
…….
…….
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...113
Powered by FlippingBook