P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 66

© 2013 Didaktik s. r. o.
64
Hodnotu kapacitance zjistíme pomocí veličin ω a C podle následujícího vztahu :
C.
1
X
C
přičemž ω = 2. π. f
Poznámka :
Konstantu 160 000 získáme takto :
C.
1
X
C
=
C.f.2
1
Pro C v μF platí : X
C
=
C. 10.f.2
1
6
0,16. 10
-6
.
C
1
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...113
Powered by FlippingBook