P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 68

© 2013 Didaktik s. r. o.
66
4.9. Sériově spojené kondenzátory (určení kapacity)
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul kondenzátor 2 μF
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Máme určit výslednou kapacitu dvou kondenzátorů spojených sériově.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Kondenzátory mají kapacitu C
1
= 1 μF a C
2
= 2 μF. K
měření použitého napětí použijeme voltmetr o rozsahu 30V~. Na ampérmetru je rozsah 30 mA~.
Použijeme napětí 9V a toto napětí kontrolujeme voltmetrem.
1.pokus :
Měříme proud a výslednou kapacitu dvou kondenzátorů vypočítáme ze vztahu pro
střídavý proud o frekvenci 50 Hz.
Napětí U
=
………. . V
Proud l
=
…………mA =
…………. A
Kapacita C =
U
I.
3200
=
…………. μF
Zkontrolujte, zda je pravdivý tento vztah :
2
1
2 1
CC
C.C
C
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...113
Powered by FlippingBook