P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 69

© 2013 Didaktik s. r. o.
67
2.pokus :
Zjistěte, jak je celkové napětí rozděleno mezi oba kondenzátory. Měřící přístroj, který
jste v předchozím pokusu použili jako ampérmetr, teď použijte jako voltmetr s rozsahem 10V.
Jednotlivá napětí na kondenzátorech měřte druhým voltmetrem.
Napětí na obou kondenzátorech měřené mezi A a C :
………. . V
Napětí na kondenzátoru 1 μF měřené mezi A a C :
………. . V
Napětí na kondenzátoru 2 μF měřené mezi B a C
:
………. . V
Závěry :
1. Výsledná kapacita sériově spojených kondenzátorů je menší než nižší kapacity jednotlivých
kondenzátorů.
Platí :
2
1
2 1
CC
C.C
C
2. Na každém kondenzátoru spojeném v sérii je určité napětí. Napětí jsou v opačném poměru než
kapacity.
Platí : U
1
: U
2
=
2 1
C
1
:
C
1
anebo U
1
: U
2
= C
1
: C
2
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...113
Powered by FlippingBook