P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 7

© 2013 Didaktik s. r. o.
5
Úvod - návody k pokusům
(elektřina a magnetismus)
Tato brožura obsahuje celou řadu pokusů z oblasti elektroniky. Je určena především
k žákovským soupravám „P9901-4M ŽES Elektronika - komplet“ a „P9901-4F ŽES Elektronika -
doplněk“ dodávaných naší firmou Didaktik s.r.o.
součástky: v pokusech je použito toto označení (normálním písmem) ve výčtu materiálu pro
součástky dodávané v soupravách „ŽES Elektronika“ a „ŽES Elektronika - doplněk“.
Upozorňujeme na to, že některé pokusy lze sestavit pouze se soupravou „ŽES Elektronika
komplet“. V případě, že škola vlastní soupravy "ŽES Elektřina 1" a "ŽES Elektřina 2", je po
dokoupení soupravy „ŽES Elektronika doplněk“ možné vykonat všechny pokusy uvedené
v tomto návodu.
v pokusech je použito ve výčtu materiálu odsazení o jeden řádek u materiálu, který není
součástí souprav a kde se předpokládá, že tyto součástky, popř. měřící přístroje nebo
zdroje škola vlastní.
Snahou naší firmy je vycházet vstříc všem požadavkům pedagogických pracovníků, a
pokud je to možné, samozřejmě je i plnit. Doufáme, že se Vám bude se soupravou dobře pracovat
a pod Vaším vedením přinese žákům nové poznatky s fyziky. Děkujeme Vám za zakoupení
soupravy.
RNDr. Roman Iška
ředitel společnosti
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...113
Powered by FlippingBook