P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 71

© 2013 Didaktik s. r. o.
69
Závěr :
Výsledná kapacita paralelně spojených kondenzátorů je rovna součtu kapacit jednotlivých
kondenzátorů. Platí :
C = C
1
+ C
2
Poznámka :
Hodnota jmenovitého napětí zdroje se může lišit od napětí daného.
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...113
Powered by FlippingBook