P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 76

© 2013 Didaktik s. r. o.
74
4.13. Filtr
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul odpor 100Ω
1 modul odpor 500Ω
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul kondenzátor 2 μF
6 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
1 měřící přístroj
1 nízkofrekvenční generátor
Úkolem filtrů v elektrotechnice je zesílit nebo potlačit některé frekvence. Budeme zkoumat nejvyšší
a nejnižší průchodnost.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu 1. Voltmetr s rozsahem 10V~ bude měřit napětí na
rezistoru. Nízkofrekvenční generátor bude zdrojem sinusového střídavého proudu. Nejdříve
nastavte frekvenci 3000 Hz. Výstupní napětí nízkofrekvenčního generátoru je nastaveno tak, aby
napětí na rezistoru bylo 4V.
1.pokus :
Pozorujte voltmetr a měňte frekvenci nízkofrekvenčního generátoru od 3000Hz do
100Hz.
Kondenzátor má vysoký odpor při nízkých frekvencích, na rezistoru je nízké napětí. Napětí na
rezistoru se zvyšuje se zvyšující se frekvencí. Obvod se označuje jako „vysoce propustný“,
protože propouští vysoké frekvence.
2.pokus :
Změňte zapojení podle obrázku 2. Použité napětí zůstane stejné. Měření znovu začněte
od frekvence 3000 Hz, kterou pomalu snižujte na 100Hz.
Při tom sledujte voltmetr. Nižší frekvence mohou tímto obvodem procházet mnohem snadněji.
Proto tento obvod označujeme „nízko propustný“.
Závěr :
Kondenzátor vykazuje velký odpor a způsobuje velký pokles napětí při nízkých
frekvencích, zatímco pokles napětí na rezistoru je malý. Při vysokých frekvencích je tornu
obráceně.
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...113
Powered by FlippingBook