P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 78

© 2013 Didaktik s. r. o.
76
5.2. Použití dvojcestného usměrnění
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
2 modul Sl diody
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 modul cívka 2x800 závitů
1 U-jádro
1 modul vedení se zdířkou
1 sluchátka
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
5 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
1 měřící přístroj
Tento pokus ukazuje praktické použití odbočky uprostřed cívky.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Cívka s 2x800 závity má uzavřené železné jádro .
Kondenzátor (1000 μF) prozatím nezapojujte. Voltmetr ukazuje napětí na spotřebiči.
1.pokus :
Sluchátka zachytí zvuk odpovídající 100 půlperiodám za sekundu. Po odstranění jedné
diody uslyšíte snížení výšky tónu o jednu oktávu, protože nyní obvodem prochází pouze 50
půlperiod za sekundu.
Napětí s jedinou diodou ……………. V
Napětí s oběma diodami ……………. V
2.pokus :
Připojte kondenzátor (zkontrolujte polaritu!). Zvuk ve sluchátkách zmizel.
Napětí na spotřebiči
……………. V
Závěr :
Při dvoucestném usměrnění je napětí na spotřebiči dvakrát vyšší, než při použití jediné
diody. Napětí na spotřebiči roste až k nejvyšší hodnotě použitého napětí při vyhlazení pomocí
kondenzátoru.
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...113
Powered by FlippingBook