P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 81

© 2013 Didaktik s. r. o.
79
6. MULTIVBRÁTOR
6.1. Bistabilní multivibrátor
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
2 moduly objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
2 žárovky E10, 10V/0,05A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Elektronické paměťové prvky musí mít dva stabilní stavy.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Přímý vodič vyznačený šrafováním ve středu obvodu
není připojen, ale připojí se v průběhu pokusu do pozice I nebo II (je vyznačeno šipkami!).
Pokus :
Po připojení na zdroj napětí svítí jedna žárovka. Přímý vodič připojte vždy na stranu
nesvítící žárovky. Tím se obvod přepne do druhého stabilního stavu. Žárovka, která svítila jako
první, nesvítí. Druhá žárovka svítí.
Závěr :
Obvod má 2 stabilní stavy. Svítí buď jenom pravá nebo jenom levá žárovka. Proto se
nazývá bistabilní multivibrátor.
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...113
Powered by FlippingBook