P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 82

© 2013 Didaktik s. r. o.
80
6.2. Vybíjení kondenzátoru
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul kondenzátor 100 μF
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Jestliže se kondenzátor vybíjí přes rezistor, je třeba si uvědomit, že doba vybíjení narůstá se
zvyšující se kapacitou kondenzátoru a se zvyšujícím se odporem rezistoru.
Zapojení :
Jestliže zařadíte přímý vodič do pozice L, kondenzátor se nabíjí. Potom přemístěte
tento přímý vodič do místa označeného E. Nyní se kondenzátor vybíjí přes rezistor a diodu.
Žárovka svítí.
Pokus :
Pokaždé změřte čas, který uplyne od okamžiku, kdy se žárovka rozsvítí (jestliže
přemisťujete vodič z pozice L do E) do okamžiku,kdy její světlo úplně zhasne.
C = 100 μF, R = 10 kΩ
t = ……………. sekund
C = 1000 μF, R = 1 kΩ
t = ……………. sekund
C = 1000 μF,R = 10kΩ
t = ……………. sekund
Závěr :
Doba vybíjení se zvyšuje s C a R.
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...113
Powered by FlippingBook