P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 83

© 2013 Didaktik s. r. o.
81
6.3. Kondenzátor zabraňuje průchodu proudu bází
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1 žárovka E10, 10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Opačně nabitý kondenzátor může blokovat tranzistor do doby, než se vybije.
Zapojení :
Sestavte obvod podle obrázku. Po připojení ke zdroji napětí ( stejnosměrné napětí 8V),
se kondenzátor vybije. Obvodem báze protéká proud a žárovka svítí. Jestliže otočíte kondenzátor
o 180 stupňů, jeho záporně nabitá strana leží u báze. Tvoří překážku proudu báze do té doby, než
se sníží záporný potenciál vybitím kondenzátoru přes rezistor 10 kΩ.
Pokus :
Nejdříve připojte kondenzátor podle schématu. Potom jím otočte o 180 stupňů, dokud se
žárovka znovu nerozsvítí. Kondenzátor by neměl zůstat v této pozici dlouho (mohl by se
poškodit!).
Závěr :
Jestliže leží záporně nabitá strana kondenzátoru u báze, tranzistor je zablokován do té
doby, než se kondenzátor vybije.
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...113
Powered by FlippingBook