P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 84

© 2013 Didaktik s. r. o.
82
6.4. Monostabilní multivibrátor
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
2 moduly objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
2 žárovky E10, 10V/0,05 A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
„Monostabilní“ vyjadřuje existenci pouze jednoho stabilního stavu. Jestliže je soustava převedena
z tohoto do jiného stavu, vrátí se zpět.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. V průběhu pokusu zařaďte přímý vodič (vyznačeno)
jen na velmi krátkou dobu. Zkontrolujte správnou polaritu kondenzátoru!
Pokus :
Po připojení ke zdroji svítí pravá žárovka. Toto je stabilní stav.
Připojením přímého vodiče (vyznačeno) na krátkou dobu zhasne pravá žárovka a levá se rozsvítí.
Po odpojení přímého vodiče se soustava vrátí brzy zpět do rovnovážného stavu.
Závěr :
Monostabilní multivibrátor má dvě přepínací polohy, ale je stabilní pouze v jedné z nich.
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...113
Powered by FlippingBook