P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 85

© 2013 Didaktik s. r. o.
83
6.5. Blikající obvod
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modu/objímka E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul kondenzátor 100 μF
1 modul kondenzátor 1000 μF
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
2 žárovky E10, 10V/0,05 A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Tento obvod můžeme nazvat „nestabilní multivibrátor“. Obvod nezůstane v žádném z obou stavů,
ale přeskakuje z jednoho do druhého. Toho se využívá v blikajících obvodech.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Použijte dvou modulů RC, které mají součin R. C
stejný : R
1
=1 kΩ, C
1
= 1000 μF a R
2
= 10 kΩ, C
2
= 100 μF. Součin R a C je vždy 1000.
Nezapomeňte na správnou polaritu kondenzátorů!
Pokus :
Po připojení ke zdroji stejnosměrného napětí 8 V obě žárovky střídavě svítí.
Závěr :
Střídavě je jeden tranzistor zablokován a druhý se stává vodivým (a obráceně) v důsledku
spolupůsobení dvou modulů RC.
Rozšíření : pokus
te se změnit periodu blikání! Závisí na velikosti odporu rezistoru a na kapacitě
kondenzátoru. Součin R a C můžete snadno změnit, použijete-li nastavitelný odpor 10 kΩ.
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...113
Powered by FlippingBook